Erikatete alla kuuluvad kõrge temperatuuri-, ja keemiakindlusega materjalid. Väga kiiresti kivistuvad materjalid.